9 lat mostu gen. E. Zawackiej

Dokładnie 9 lat temu, 9 grudnia 2013 roku,  w Toruniu został oddany do użytku most drogowy gen. Elżbiety Zawackiej

Dokładnie 9 lat temu, 9 grudnia 2013 r. około godziny 14.00 pierwsze samochody przejechały po nowym moście drogowym w Toruniu. Teraz trudno wyobrazić sobie mapę komunikacyjną miasta bez drugiej przeprawy mostowej! Budowa tej kluczowej dla miasta inwestycji ruszyła w listopadzie 2010 roku, a zakończyła się w grudniu 2013 roku.  

Most gen. Elżbiety Zawackiej to ponad 4 km trasy mostowej i dróg dojazdowych, 18 tys. t konstrukcji stalowej, 8 tys. t stali zbrojeniowej, 3 tys. t asfaltu, 65 tys. m3 betonu, to najdłuższe w Polsce, 270-metrowe przęsła łukowe i nowatorskie technologie.

Konstrukcja toruńskiego mostu odnosi się do architektonicznego układu miasta. Wykonany jako stalowa konstrukcja łukowa, kształtem przęseł nawiązuje do istniejących już toruńskich mostów: kolejowego i drogowego. Przy projektowaniu przeprawy zastosowano najnowsze technologie, dzięki czemu inwestycja powstała bez szkody dla środowiska naturalnego. Nowoczesna, podwieszana konstrukcja oparta na jednej, centralnej podporze w nurcie rzeki, sprawia, że most w niewielkim stopniu ingeruje w naturalne otoczenie. Główna podpora mostu nie zakłóca pierwotnego biegu Wisły i zapewnia zachowanie żeglowności.

Z prawobrzeżnej części Torunia droga na most prowadzi przez trzypoziomowe skrzyżowanie w obrębie pl. Daszyńskiego – jeden z najtrudniejszych konstrukcyjnie elementów trasy mostowej. W ramach nowego skrzyżowania powstał tunel, rondo i estakada. Wykonanie węzła wiązało się z przebudową istniejącej już infrastruktury podziemnej i naziemnej. Na lewym brzegu Wisły trasa mostowa była zdecydowanie mniej skomplikowana konstrukcyjnie. Objęła m.in. wykonanie kilkuset metrów nowych odcinków dróg, przejścia podziemnego dla pieszych i wiaduktu nad koleją.

Nową przeprawę przez Wisłę cechuje rekordowa rozpiętość przęseł stalowej konstrukcji. Każde z nich ma po 270 m długości i 50 m wysokości (mierzonej od najwyższego punktu łuku do poziomu góry fundamentu podpory). Są to najdłuższe przęsła mostu łukowego w Polsce. To nie jedyna nowinka technologiczna na budowie toruńskiej przeprawy. Nawierzchnia mostu i dróg dojazdowych została wykonana z tzw. asfaltu lanego.

Nowy most w Toruniu posiada iluminację. W sumie na całym obiekcie zamontowano 140 punktów świetlnych koloru białego. Ich uruchomienie poprzedziły testy, które miały na celu sprawdzenie źródeł światła i opraw oświetleniowych. Fachowcy oceniali, jak iluminacja współgra z oświetleniem drogowym na moście. Przed ostatecznym uruchomieniem wymodelowali ją tak, aby nie oślepiała kierowców, tylko podkreślała walory architektoniczne mostu. Warto zaznaczyć, że przy opracowaniu projektu iluminacji dokonano oceny i analizy wielu uwarunkowań, w tym środowiskowych, techniczno-ekonomicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany w ruchu w rejonie Warneńczyka i Grudziądzkiej

W związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji torowiska tramwajowego od soboty 10 grudnia 2022 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie ul. Warneńczyka i Grudziądzkiej.

Od godzin porannych zachodnia nitka ul. Warneńczyka oraz fragment ul. Grudziądzkiej (od ul. Jagiellońskiej do skrzyżowania z Warneńczyka) zostaną wyłączone z ruchu.

Ruch w kierunku północnym od ronda Chrapka do ul. Bażyńskich będzie się odbywał po nowo wybudowanej, wschodniej części ul. Warneńczyka (od strony Polo Marketu). Na skrzyżowaniu ul. Warneńczyka z Bażyńskich ruch zostanie przekierowany (po fragmencie nowego ronda) na zachodnią nitkę ul. Grudziądzkiej (tę, po której ruch odbywa się obecnie, od strony hotelu Filmar) i dalej zgodnie z obowiązującą obecnie tymczasową organizacją ruchu.

Z kierunku Gdańska, na skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej z Warneńczyka, ruch zostanie przekierowany po fragmencie nowego ronda na nowo wybudowaną część ul. Warneńczyka.

Dojazd do parkingów przy ul. Jagiellońskiej i wieżowców przy ul. Grudziądzkiej zostanie zachowany.

Zmiany w ruchu w rejonie Warneńczyka i Grudziądzkiej

Bieg Świętych Mikołajów-sprawdź trasę, gdzie mogą być chwilowe utrudnienia w ruchu

W najbliższą niedzielę (4 grudnia) w godzinach od 11.30 do 14.30 ulicami Torunia pobiegną Święci Mikołajowie. Trasa imprezy została wyznaczona następującymi ulicami:

 • start: aleja Solidarności
 • pl. Teatralny
 • ul. Wały gen. Sikorskiego
 • pl. Artylerii
 • ul. Mickiewicza
 • ul. Matejki
 • ul. Bema
 • ul. Sz. Chełmińska
 • ul. Polna
 • dalej półmaraton przebiega ścieżkami leśnymi do miejscowości Barbarka, Przysiek do drogi rowerowej na ulicy Łukasiewicza,
 • Pera Jonsona do ul. Szosa Okrężna
 • ul. Polna
 • ul. Szosa Chełmińska
 • ul. Bema
 • meta: Stadion Miejski

Przy okazji półmaratonu odbędą się biegi towarzyszące:

 • bieg na 10 km trasą półmaratonu i pętla: ul. Bluszczową, ul. Morycińskiego i powrót: ul. Polną, meta Stadion Miejski
 • bieg na 5 km trasą półmaratonu i nawrót na ul. Szosa Chełmińska za skrzyżowaniem z ul. Długą, meta Stadion Miejski

Święto Radia Maryja-zmiany w organizacji ruchu

W sobotę (3.12) w związku z obchodami święta Radia Maryja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury, Drogę Starotoruńską oraz ulicę Bema.

Kierowcy jadący ul. Legionów  w godzinach od 7.00 do około godz.13.00 nie będą mogli skręcić w ul. Żwirki i Wigury, w kierunku ul. Grudziądzkiej. Zalecany dojazd od strony północnej ul. Grudziądzkiej.

Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić na Drodze Starotoruńskiej. W godzinach 9.00-12.00 spodziewany jest przyjazd pielgrzymów do znajdującego się w tym miejscu kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.  

Z kolei na ulicy Bema w godzinach od 9.00 do 19.00  na odcinku od ul. Osmańskiego do pl. Hoffmanna będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu, związane z zatrzymywaniem się autobusów dowożących uczestników na uroczystości. Dodatkowo na ul. Bema  od ul. Osmańskiego do wjazdu do Kauflandu wyłączony będzie  z ruchu prawy pas ruchu.  

Asfalt na Długiej i na nowym rondzie

Mimo, że aura stała się prawdziwie jesienno-zimowa, prace na budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na placu NOT trwa montaż sieci trakcyjnej i środkowej części skrzyżowania torów.

Na Szosie Chełmińskiej, od pl. NOT do skrzyżowania z ul. Grudziądzką, przebudowywana jest sieć wodociągowa. Prace związane z budową wodociągu wzdłuż posesji trwają także od ul. Dekerta do Podgórnej. Ponadto układany jest tam chodnik.

Na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do Długiej powstaje podbudowa pod nowe torowisko, a na samej Długiej zakończono układanie warstw bitumicznych i trwają prace wykończeniowe oraz porządkowe. Dalej powstaje zachodnia część ronda Czadcy i ul. Legionów w stronę ul. Kaliskiego.

Na ul. Polnej drenaż torowiska wpinany jest do kanalizacji deszczowej. W rejonie CH Polna Park trwają przygotowania do układania dolnych warstw konstrukcyjnych torowiska. Praktycznie wzdłuż całego ustawiane są przyrządy wyrównawcze w szynach, a tam, gdzie torowiska pozostaną betonowe, wykonywany jest zalew szyn żywicami. W najbliższym czasie na skrzyżowaniu ul. Watzenrodego ze Strobanda rozpocznie się układanie warstwy ścieralnej asfaltu.

Budowa ścieżki na Polnej

W najbliższych dniach na budowanej ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Polnej zostanie ułożona asfaltowa nawierzchnia. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że zaawansowanie prac przekroczyło już 70 procent.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Szosę Chełmińską z ul. Legionów. Jest budowana wzdłuż ulicy Polnej. Docelowo będzie miała ponad 800 metrów długości.

Nawierzchnia ścieżki będzie asfaltowa, a na całym jej odcinku zostanie zamontowane oświetlenie. Obecnej trwają prace drogowe i elektryczne. Wykonywane są warstwy konstrukcyjne ścieżki i montowane jest oświetlenie

Inwestycja kosztuje ponad 882 tys. zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Polnej

Kolejne wyniesione przejście dla pieszych

Kolejne wyniesione przejścia dla pieszych. Tym razem zostały zamontowane na ulicy Starotoruńskiej, w okolicach kościoła i znajdującej się tam uczelni wyższej. W ostatnim czasie identyczne pojawiło się na ulicy Podgórnej, przy skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na wysokości ulicy Witosa.

Wyniesione przejścia są realizowane w ramach realizowanego przez nasze miasto od 2017 roku Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. To rozwiązanie łączy zalety progu zwalniającego i przejścia dla pieszych w jednym. Dzięki zastosowaniu elementów odblaskowych jest dobrze widocznie przez kierowców zarówno w dzień jak i w nocy i zmusza ich do fizycznego ograniczenia prędkości.

Warto dodać, że do końca tego roku wyniesione przejścia dla pieszych zostanie jeszcze zamontowane przy ul. Fałata 41.

W rejonie Długiej utrudnienia w ruchu

Generalny Wykonawca budowy nowej linii tramwajowej informuje, że od 15 listopada 2022 r. (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) planowane jest układanie ostatniej warstwy bitumicznej (tzw. warstwy ścieralnej) na północnej oraz południowej jezdni ul. Długiej. Będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu.

Masa układana będzie na całej ul. Długiej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ronda Czadcy wraz ze wszystkimi skrzyżowaniami. W trakcie prowadzenia prac będą występowały utrudnienia w przejeździe ul. Długą, dostępie do posesji i parkingów oraz korzystaniu ze wszystkich skrzyżowań na  w/w odcinku ul. Długiej.

Prosimy o stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu, w tym zakazu zatrzymywania i postoju pojazdów.

Więcej szczegółów nt. planowanych robót i związanych z nimi utrudnień wkrótce.

Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu Watzenrodego/Strobanda

Od poniedziałku 14 listopada 2022 r. od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Watzenrodego/Strobanda.

Przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na północnej jezdni ulicy Strobanda oraz zachodniej jezdni ulicy Watzenrodego, natomiast na samym skrzyżowaniu ruch odbywał się będzie dwukierunkowo po części nowego ronda z pierwszeństwem łamanym (tak jak przed wprowadzeniem zmian w tym rejonie).

Na ulicy Strobanda, za skrzyżowaniem z Watzenrodego, powstanie tymczasowy przystanek autobusowy w kierunku osiedla. W kierunku centrum zostanie ponownie uruchomiony przystanek autobusowy na ulicy Watzenrodego.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli zakończyć prace związane z układaniem warstwy ścieralnej na jezdni łączącej ulice Watzenrodego i Strobanda.