Zmiany na Szosie Okrężnej

Od jutra (12.06)  zmiany na Szosie Okrężnej. Wykonawca prac,  przełoży ruch na nową jezdnię Szosy Okrężnej. Zmiana będzie obowiązywała na odcinku od skrzyżowania Szosy Okrężnej  z ulicą Gagarina do skrzyżowania Szosy Okrężnej z ul. Łukasiewicza. Po zmianach, ruch w dalszym ciągu będzie odbywał się jednym pasem, w jednym kierunku ( w kierunku Plazy).

Co słychać na Szosie Okrężnej?

– Na odcinku od ul. Gagarina do ul.  Łukasiewicza zakończyliśmy wszystkie roboty sieciowe pod nową, zachodnią jezdnią. Obecnie na tym odcinku trwają prace bitumiczne. Równolegle pracujemy na nowej, wschodniej jezdni Szosy Okrężnej na odcinku od Gagarina w kierunku Trasy Średnicowej Północnej. Wykonaliśmy tu wszystkie roboty sieciowe, obecnie kontynuujemy roboty drogowe- wylicza Tomasz Królak, kierownik budowy z ramienia firmy ONDE S.A.

Warto wiedzieć:

Szosa Okrężna  zmieni się na odcinku prawie 780 metrów. Po zakończeniu prac powstanie tu zupełnie nowy układ drogowy. Do dyspozycji kierowców będą  dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy, po stronie wschodniej, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2,5m i chodnik o szerokości 2,0 m. Z kolei po stronie zachodniej ciąg pieszo-rowerowy o  szerokości  3,50 m.  Na skrzyżowaniu ulicy Gagarina z Szosą Okrężną powstanie rondo turbinowe, co usprawni ruch w tym miejscu.

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie, usunięte zostaną kolizje elektroenergetyczne. Przebudowane zostaną sieci teletechniczne i sanitarne. Wykonawca wybuduje sieć wodociągową i kanalizację deszczową. Inwestycja kosztuje prawie 18,5 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł przeznaczono na urządzenie zieleni. Na realizację zadania, miasto  pozyskało 50% dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach budowy i przebudowy kluczowych odcinków dróg. Rozbudowa potrwa do sierpnia 2025r.

Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? Zdarzenie w windzie na moście im. Piłsudskiego

Zniszczone elementy windy. Monitoring uchwycił sprawcę, trwa ustalanie jego danych.

Zamontowany w ostatnim czasie monitoring na moście drogowym im. J. Piłsudskiego zarejestrował  wizerunek młodego człowieka, który zniszczył kamerę i interkom w windzie. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście poszukują osób, mogących pomóc w ustaleniu jego personaliów.

Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu prowadzą sprawę zniszczenia mienia, do którego doszło 1 maja 2024 roku około godziny 1:50. Zabezpieczone przez śledczych nagrania wykazały, że sprawca naniósł sprayem farbę na kamerę i interkom umieszczone w jednej z wind na moście drogowym im. Piłsudskiego w Toruniu.

Mundurowi proszą osoby, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście przy ul. PCK 2.

Numery telefonów: 47 754 25 7047 754 24 83 lub 112.

Policjantów można także poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: dyzurny-torun-srodmiescie@bg.policja.gov.pl.

Policja zapewnia anonimowość.

Warto wiedzieć:

Monitoring zamontowany  na moście drogowym imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmuje swym zasięgiem nie tylko obiekt mostowy, ale także windy, które bardzo często są niszczone przez wandali.

W sumie zamontowanych zostało  16 nowych kamer. Podpięcie ich do miejskiego monitoringu ułatwia służbom szybkie reagowanie, co pokazuje powyższe zdarzenie. Koszt inwestycji to 788 tys. zł.

Warto dodać, że w roku 2023 monitoring został zamontowany na moście drogowym gen. Elżbiety Zawackiej. Dziesięć kamer „obserwuje” Trasę Wschodnią na odcinku od placu Daszyńskiego do ul. Łódzkiej. Monitoring wizyjny miasta stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ruch drogowy na Stawkach i Rudaku

Od 6 do 30 czerwca 2024 r. odbywają się konsultacje społeczne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Stawkach i Rudaku. Rozmawiamy z zainteresowanymi mieszkańcami przede wszystkim o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych, rowerzystów, osób poruszających się na hulajnogach, ale także o oznakowaniu dróg, widoczności, ograniczeniach prędkości, sygnalizacji świetlnej, itd.

Kwestie związane z ruchem drogowym dotyczą większości mieszkańców miasta, a liczba użytkowników dróg: kierowców i motocyklistów, ale także rowerzystów, pieszych czy prowadzących hulajnogi, z roku na rok się zwiększa. Rośnie także liczba zagadnień zgłaszanych przez mieszkańców – w samym tylko 2023 r. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajmowała się ponad 60 wnioskami dotyczącymi kwestii drogowych na obszarze Stawek i Rudaka.


Co będziemy robić w ramach konsultacji?
W pierwszej fazie dajemy mieszkańcom możliwość swobodnego zgłaszania propozycji, wskazywania problemów i sposobów ich rozwiązania. Można będzie to zrobić na kilka sposobów: na mapie dostępnej w systemie Voxly.pl; za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.

Na podstawie otrzymanych wskazań pójdziemy w teren, by zobaczyć na miejscu opisane problemy. Nie uda nam się dotrzeć wszędzie, ale miejsca terenowe wybierzemy na podstawie liczby wskazań, a także wagi zgłoszonych problemów.

Następnie spotkamy się na spotkaniu otwartym, żeby podsumować to, co uda się zebrać w pierwszej fazie, omówić i być może rozwinąć zgłoszone zagadnienia.

Wszystko co uda się zebrać poddamy dokładnej analizie pod kątem zasadności, wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i możliwości realizacyjnych, spiszemy w postaci raportu podsumowującego i opublikujemy na stronie internetowej. Raport będzie ważnym dokumentem branym pod uwagę we wszystkich kolejnych działaniach miasta związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na Stawkach i na Rudaku.


Szczegółowy terminarz konsultacji

 1. Okres konsultacji: od 6 do 30 czerwca 2024 r.
 2. Od 6 do 30 czerwca 2024 r. – zbieranie uwag i propozycji w oparciu o GEOANKIETĘ ZAMIESZCZONĄ W SERWISIE voxly.pl, w której mieszkańcy mogą zaznaczać i opisać miejsca niebezpieczne, wymagające ich zdaniem wprowadzenia korekt w organizacji ruchu. Link do ankiety: 
 3. 17 czerwca 2024 – spacer badawczy pracowników WGK i MZD – kilka wybranych miejsc, wybór miejsc na podstawie wskazań na mapie i w korespondencji od mieszkańców, dokładna marszruta do ustalenia.
 4. 18 czerwca 2024, o godzinie 17:00 – otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, w SP nr 14 na ul. Hallera 79:
  a. podsumowanie dotychczasowych wyników ankiety
  b. podsumowanie spaceru badawczego
  c. dyskusja moderowana obejmująca pakiet zagadnień wchodzących w zakres organizacji ruchu drogowego: oznakowanie pionowe i poziome; sygnalizacja świetlna; strefa zamieszkania; ograniczenia prędkości; przejścia dla pieszych; pierwszeństwa przejazdu; kierunki ruchu; progi zwalniające; itp.
 5. Od 6 do 30 czerwca 2024 r. – zbieranie uwag i propozycji wysłanych drogą elektroniczną, pisemnych, telefonicznych.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu otwartym, zaplanowanym na 18 czerwca w SP nr 14:

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 czerwca, do godziny 12:00.


Nie możesz wziąć udziału w spotkaniach? Napisz do nas:

 • mailem: konsultacje@um.torun.pl
 • pocztą zwykłą: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Uwagi i propozycje można składać do 30 czerwca 2024 r.

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu.

Toruń na Rowery 2024

Największe rowerowe wydarzenie sezonu rekreacyjnego w Toruniu odbędzie się 9 czerwca 2024 roku. Do udziału w przejeździe rowerowym zapraszają Miasto Toruń, Stowarzyszenie GoSport i Nadleśnictwo Toruń. Udział jest bezpłatny.

Start rajdu rowerowego nastąpi w niedzielę 9 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 z parkingu przed Centrum Handlowym Toruń Plaza. W asyście policji, straży miejskiej, obsługi medycznej i wolontariuszy rowerzyści pokonają dystans około 13 kilometrów. Finałem przejazdu będzie ognisko z kiełbaskami na terenie leśnictwa Olek. Na mecie będzie też okazja, by spotkać się z leśnikami z Nadleśnictwa Toruń, którzy opowiedzą o swojej pracy.

Przejazd pod hasłem „Toruń na Rowery” będzie też dobrą okazją, by kręcić kilometry dla Torunia w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Wystarczy pobrać darmową aplikację „Rowerowa Stolica Polski” i wybrać miasto, dla którego chce się zbierać kilometry. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego każdy uczestnik przebywający poza granicami kraju może przystąpić do rywalizacji na rzecz wybranego przez siebie miasta. Przyłącz się i zbieraj kilometry dla Torunia!

Na wydarzenie Toruń na Rowery 2024 zapraszają Stowarzyszenie GoSport i Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. Wydarzenie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

Wybieramy najpiękniejszy ogródek na starówce

Rusza konkurs „Wzorcowy zielony ogródek starówki”, w którym wyróżnione zostaną najciekawsze, najbardziej zielone i ukwiecone ogródki gastronomiczne znajdujące się na terenie zespołu staromiejskiego.

Konkurs „Wzorcowy zielony ogródek starówki” skierowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą ogródki gastronomiczne na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu. Ogródki gastronomiczne mogą zgłaszać ich właściciele, jak i właściciele nieruchomości, przed którą zlokalizowane są ogródki gastronomiczne, oraz mieszkańcy i goście odwiedzający Toruń. Te propozycje można składać do 31 lipca 2024 r. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Propozycje muszą spełniać wymóg zastosowania łącznie trzech form nasadzeń żywej zieleni na terenie ogródka i przed lokalem:

 • zielona fasada z wysoką zielenią stojącą pod elewacją,
 • zielone ogrodzenie (donice z zielenią na całej długości ogrodzenia,
 • zieleń zwisająca/pnąca (zieleń zwisająca pod parasolami lub na ogrodzeniu).

Następnie spośród wszystkich zebranych propozycji powołana w tym celu komisja wybierze 5-10 finalistów. Na nich będzie można zagłosować od 1 do 13 września 2024 r. za pośrednictwem Internetu bądź kart do głosowania dostępnych w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

Wśród osób zgłaszających ogródki gastronomiczne do Konkursu wylosowanych zostanie 10 pakietów promocyjnych. 

W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne o łącznej wartości 15 tys. zł ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia oraz nagrody finansowe w postaci bonów do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym TORSEED w Toruniu, ufundowane przez TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Torunia.


Do pobrania:

Fot. Sławomir Kowalski

Stacja Torvelo tymczasowo przeniesiona

Z uwagi na budowę ciepłociągu przy ul. Wały gen. Sikorskiego od najbliższego poniedziałku (10 czerwca) jedna ze stacji toruńskiego roweru miejskiego zostanie przeniesiona. Chodzi o stacje nr 14, która obecnie jest zlokalizowana przy ul.  Wały gen. Sikorskiego/Urząd Miasta. Stacja 14 zostanie dyslokowana na rondo Czadcy i otrzyma nowy numer 72. Po zakończeniu budowy ciepłociągu stacja wróci na swoje pierwotne miejsce.

Nocna Dycha Kopernika w Toruniu

Już w najbliższą sobotę (8 czerwca) w godzinach od 22.00-23.30 ulicami naszego miasta odbędzie się kolejny bieg pod nazwą „Nocna Dycha Kopernika w Toruniu”. Trasa biegu przebiegać będzie następującymi ulicami:

 • start- Centrum Handlowe Atrium Copernicus ul. Żółkiewskiego
 • ul. Żwirowa
 • ul. Wschodnia
 • ul. Szosa Lubicka
 • ul. Lubicka
 • ul. Traugutta
 • ul. Bulwar Filadelfijski
 • ul. Popiełuszki
 • ul. Rybaki
 • Park Miejski
 • ul. Przybyszewskiego
 • ul. Bydgoska
 • ul. Matejki
 • ul. Bema
 • ul. Osmańskiego
 • meta-Stadion Miejski

Bieg na dystansie 5 km prowadzony będzie po trasie biegu głównego- START Hotel Copernicus- Błonia Nadwiślańskie.

Uczestnikom biegów i ich kibicom proponujemy pozostawienie pojazdów w otulinie Zespołu Staromiejskiego. Więcej informacji:

https://mzd.torun.pl/parkowanie-w-toruniu

Odwiedzasz Toruń? Skorzystaj z parkingów P&R

Turystów i mieszkańców gmin ościennych zachęcamy do skorzystania z wygodnych, bezpiecznych i monitorowanych parkingów typu P&R. w Toruniu tego typu rozwiązania  są zlokalizowane w dwóch miejscach – przy ul. Olimpijskiej 42 oraz Dziewulskiego 38 w Toruniu. W sumie do dyspozycji kierowców jest prawie 440 miejsc parkingowych!

Dlaczego warto skorzystać z parkingów P&R?

 • Bilety parkingowe P&R uprawniają nie tylko do korzystania z parkingów, ale także do wielokrotnych przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, przez całą dobę.
 • Nie tracisz czasu i paliwa na poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego. Decydując się, na przykład, na zwiedzanie Starówki, nie musisz spoglądać nerwowo na zegarek, wiedząc, że czas parkowania dobiega końca.
 • Twoje auto, za niewielkie pieniądze, może zostać na parkingu Park&Ride nawet przez całą dobę.
 • Taniej niż w Strefie Płatnego Parkowania. Za parkowanie auta przez cały dzień  w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania musimy zapłacić 65,90 zł, w nieco tańszej Strefie A – 42,50 zł, a w Strefie B – 19 zł. W przypadku parkingu Park&Ride dobowy bilet dla dwóch osób kosztuje 6,80 zł, a dla sześciu osób zaledwie 11 zł. Co ważne – bilety parkingowe P&R uprawniają nie tylko do korzystania z parkingów, ale także do wielokrotnych przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, przez całą dobę.
 • Tak więc – prawda! Za 6, 80 zł lub 11 zł (w zależności od liczby osób) masz dwie korzyści: zaparkowane auto na P&R i wielokrotne przejazdy komunikacją miejską przez całą dobę.
 • Atutem parkingów jest ich lokalizacja – bezpośrednie sąsiedztwo z pętlą autobusową (Dziewulskiego 38)  i tramwajową (Olimpijska 42 ).

Więcej informacji na temat parkingów P&R znajdziesz w zakładce:
https://mzd.torun.pl/parkingi-park-and-ride-w-toruniu/

Strefa parkowania w Boże Ciało

Przypominamy, że parkując na terenie Strefy Płatnego Parkowania w czwartek (30 maja) nie wnosimy opłat. W piątek (31 maja) i sobotę (1 czerwca) strefa działa bez zmian. Kierowców odwiedzających nasze miasto zachęcamy do korzystania z miejsc parkingowych, które są zlokalizowane w sąsiedztwie Starówki. Wykaz znajdziemy pod linkiem:

https://mzd.torun.pl/parkowanie-w-toruniu

Komunikat ws. budowy ciepłociągu

W związku z koniecznością wykonania sieci ciepłowniczej przy okazji budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu mogą wystąpić pewne utrudnienia dla ruchu pieszego i samochodowego w ciągu ul. Wały Gen. Sikorskiego. 27 maja br. inwestor – PGE Toruń przekaże teren budowy wykonawcy prac, który poinformował, że od 3 czerwca br. ruszą pierwsze prace budowlane.

Pierwsze prace, które mogą spowodować utrudnienia rozpoczną się w czerwcu. Będę one prowadzone przy budynku CKK Jordanki, wzdłuż Alei Solidarności od strony Muzeum Etnograficznego, przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego, ulicy Wały Gen. Sikorskiego (jezdnia północna) oraz na odcinku od Urzędu Marszałkowskiego do budynku BNP Paribas Bank S.A. Inwestor zapewnia, że ruch samochodowy na Alei Solidarności zostanie zachowany. Częściowo z ruchu, od końca lipca (na czas wykonywania odcinka ciepłociągu na Wałach Gen. Sikorskiego), zostanie wyłączona z ruchu jezdnia północna – od Alei Solidarności do Alei Jana Pawła II. Komunikacja miejska będzie działać cały czas.

Miastu zależy na tym, żeby inwestor tak poprowadził prace przy ciepłociągu, aby były one jak najkrótsze i najmniej uciążliwe dla mieszkańców oraz turystów. Dlatego najbardziej zaawansowane działania będą prowadzone w czasie, kiedy ruch w mieście jest najmniejszy. Dodatkowo Prezydent Paweł Gulewski powołał zespół roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele MZD, WGK, WŚiE, MZK, WIiR oraz WAiB. Zespół będzie spotykał się regularnie z inwestorem i wykonawcą inwestycji. Nad pracami zapewniony zostanie też nadzór doradczy archeologa

fot. Sławomir Kowalski

 
Skip to content