Kilometry dróg na osiedlu JAR

Na toruńskim osiedlu JAR w szybkim tempie powstaje prawie 1,8 km nowych ulic i pozostałej infrastruktury drogowej. Budowa obejmuje odcinki ul. Watzenrodego, ul. Strobanda, ul. Heweliusza oraz tzw. drogę dojazdową. Na przełomie kwietnia i maja zaawansowanie rzeczowo-finansowe przekroczyło 50%.

Zakres budowy ul. Watzenrodego obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Strobanda w kierunku północnym do ul. Heweliusza. Powstaje tam nowa jezdnia z przejazdem przez tory tramwajowe, chodnik i droga rowerowa oraz oświetlenie i wyniesione skrzyżowania. Jednocześnie trwa rozbudowa ul. Strobanda na odcinku ok. 0,5 km w kierunku zachodnim, gdzie również powstaje nowa jezdnia, chodniki, droga rowerowa i wyniesione skrzyżowanie z drogą dojazdową. Zakres inwestycji obejmuje również najbardziej wysunięty na północ odcinek ul. Heweliusza, przebiegający koło pętli tramwajowej i łączący ul. Watzenrodego z drogą dojazdową. Podobnie jak na poprzednich ulicach, budowana jest jezdnia z fragmentami chodników i dróg rowerowych, a także 300-metrowy łącznik między ul. Strobanda z pętlą tramwajową.

W pierwszych miesiącach realizacji inwestycji, wykonawca prac,  skupił się na budowie ul. Watzenrodego i ul. Strobanda, żeby możliwie szybko zapewnić dojazd mieszkańcom  do okolicznych bloków. Po ułożeniu zasilania i budowie kanału technologicznego, rozpoczął budowę dróg, parkingów i pozostałej infrastruktury. Do tej pory wykonano już całe odcinki jezdni z nawierzchnią bitumiczną ul. Watzenrodego i Strobanda oraz część ul. Heweliusza. Na pozostałych odcinkach ul. Heweliusza i drogi dojazdowej zostały wykonane koryta i stabilizacje istniejącego gruntu z kruszywa.

Na całej długości ul. Watzenrodego i Strobanda prawie w całości zostały wybudowane chodniki z kostki oraz wykonano podbudowę dróg rowerowych. Przy obu odcinkach powstały też dwie zatoki autobusowe do obsługi komunikacji miejskiej. Jednocześnie stawiane są nowe słupy oświetleniowe, których docelowo w tej części osiedla ma być 80. Wzdłuż odcinków dróg trwają również nasadzenia zieleni – w projekcie zaplanowano aż 80 tys. krzewów i 471 drzew, a koszt nasadzeń stanowi ponad 15% wartości kontraktu.

W kolejnych tygodniach wykonawca będzie kontynuował prace związane z układaniem kostki na pozostałych fragmentach chodnika, ustawianiem krawężników i budową dróg rowerowych. Kontynuowane również będą nasadzenia zieleni i montaż słupów oświetleniowych. Na całym odcinku drogi dojazdowej i fragmencie ul. Heweliusza zaplanowano wykonanie jezdni z masy bitumicznej.

Kolejne rondo turbinowe w Toruniu

W Toruniu rozpoczyna się kolejna  ważna inwestycja drogowa. 15 maja 2024 r. drogowcy przekazali teren pod przebudowę drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda.

Toruń nie zwalnia tempa w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Obecnie na terenie miasta trwa m.in. rozbudowa Szosy Okrężnej, Łącznej, Olęderskiej, Pająkowskiego i Drogi Trzeposkiej, Platanowej oraz Hebanowej. Kontynuowana jest budowa dróg na tzw. osiedlu Jar. W najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda. Wykonawca przejął plac budowy. Wartość inwestycji wynosi 7.162.612,49 zł. Na jej realizację miasto pozyskało środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończy się w listopadzie 2025 r.

Przebudowa drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda poprawi bezpieczeństwo i ułatwi włączanie się do ruchu kierowcom wyjeżdżającym z ul. Strobanda na drogę krajową. Będzie to możliwe dzięki budowie w tym miejscu ronda turbinowego. To rozwiązanie jest doskonale znane w Toruniu. Przypomnijmy, że na tego typu rondzie potoki ruchu pasa wewnętrznego i zewnętrznego nie przecinają się, a ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo. Dodatkowo w żadnym punkcie na rondzie – także przy zjeździe z niego – nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami. – Budowa ronda będzie dużym ułatwieniem szczególnie dla pojazdów wyjeżdżających od strony szybko rozwijających się terenów w północnej części Torunia tzw. osiedla JAR – podkreśla Ireneusz Makowski, dyrektor MZD.

Od skrzyżowania Polna-Celnicza do skrzyżowania z ul. Strobanda powstaną dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Po stronie wschodniej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a po zachodniej wykonawca nawiąże się do istniejących odcinków dróg rowerowych.

Na razie wykonawca prac – firma Balzola Polska sp.zo.o. – organizuje zaplecze budowy i opracowuje harmonogram robót.

Bulwar Filadelfijski otwarty na całej długości

Dobre wieści z Bulwaru Filadelfijskiego. Dziś (14 maja)  o godzinie 17.00  zostanie udostępniony do ruchu drugi, ostatni odcinek tej ulicy. W praktyce oznacza to, że przejedziemy całą  przebudowaną ulicą, na odcinku od ul. Warszawskiej aż do Ślimaka Getyńskiego.

Zakończyła się przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. Prace były prowadzone na odcinku od ul. Warszawskiej do Ślimaka Getyńskiego. Tuż przed weekendem majowym do ruchu został udostępniony pierwszy, przebudowany odcinek ulicy, od ul. Warszawskiej doul. Żeglarskiej. Dziś (14 maja) o godzinie 17.00 otwarty zostanie drugi, ostatni odcinek ulicy, od Żeglarskiej do Ślimaka Getyńskiego .  

Co warto wiedzieć, poruszając się Bulwarem Filadelfijskim?

 • Na Bulwarze Filadelfijskim obowiązuje ruch dwukierunkowy
 • Na odcinku od Warszawskiej do Woli Zamkowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h
 • Od ul. Wola Zamkowa do Ślimaka Getyńskiego obowiązuje strefa zamieszkania, co oznacza, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, a pojazdy mogą poruszać się z prędkością 20 km/h. Parkowanie w strefie zamieszkania odbywa się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na Bulwarze Filadelfijskim zostały one wyznaczone na odcinku od ul. Warszawskiej do Woli Zamkowej. 

Łączna nabiera kształtów

Na toruńskim osiedlu Stawki trwa intensywna rozbudowa ul. Łącznej, realizowanej przy współudziale środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ulica Łączna to od lat jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców lewobrzeża inwestycji drogowych. Rozbudowywana obecnie droga ma duże znaczenie dla lokalnej sieci drogowej i tworzy z pozostałymi ulicami bardzo istotny fragment układu komunikacyjnego, zapewniającego obsługę dynamicznie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego. Początek inwestycji ma miejsce na skrzyżowaniu z ul. Stawki Południowe i przebiega w kierunku ul. Okólnej, łącząc się na końcu z ul. Kniaziewicza. Po realizacji ul. Łącznej, pod koniec tego roku, mieszkańcy Stawek będą mogli swobodnie i bezpiecznie dojeżdżać do kluczowych dróg tj. Trasy Średnicowej Podgórza (ul. Andersa) i ul. Łódzkiej, prowadzącej ruch w kierunku obu przepraw mostowych.

W ramach robót budowlanych trwających od lipca 2023 r., na całej długości rozbudowywanej drogi zlikwidowano kolizje z sieciami podziemnymi (energetyczną, gazową i telekomunikacyjną) i wykonano kanalizację deszczową. Na kilku odcinkach drogi, o łącznej długości 1,4 km, prowadzone są prace związane z konstrukcją jezdni. Na odcinku 0,5 km między ul. Lilii Wodnych a skrzyżowaniem z ul. Sitowia, wykonano już roboty związane z budową warstwy bitumicznej. Na zachodnim kierunku od ul. Okólnej do ul. Kniaziewicza trwają z kolei prace związane z korytowaniem drogi i przygotowaniem do wykonania podbudowy z kruszywa.

W ciągu ul. Łącznej na wysokości ul. Tataraków powstaje także pętla autobusowa. Trwają tam roboty brukarskie oraz prace związane z budową peronów autobusowych.

Warto wiedzieć:

W ramach inwestycji ulica Łączna zyska jezdnię z dwoma pasami ruchu, chodnik i drogę rowerową. Na odcinku 1,4 km powstanie zupełnie nowa infrastruktura drogowa z przystankami komunikacyjnymi, przebudowanymi skrzyżowaniami, zjazdami na posesję i nowym oświetleniem ulicznym. Koszt całej inwestycji to 16,5 mln zł, z czego połowa wydatków zostanie pokryta ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2024 roku.

Metry rur na Szosie Okrężnej

Trwa rozbudowa  Szosy Okrężnej. Inwestycjajest realizowana na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza. Obecnie prace trwają na jezdni zachodniej, czyli tej wyłączonej z ruchu oraz na części nowego ronda turbinowego, które powstaje na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej i ulicy Gagarina.  Drogowcy pracują także na odcinku od ul. Gagarina do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza. Wykonane zostało koryto jezdni i warstwa odsączająca z piasku. Na tym odcinku trwa również ustawianie krawężników. Zabezpieczono rurami ochronnymi sieć ciepłowniczą, która „biegnie” pod Szosą Okrężną. Do tego celu użyto około 40 metrów rur.   

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Gagarina w kierunku ulicy Polnej budowana jest kanalizacja teletechniczna  i usuwane są kolizje energetyczne. Równolegle trwa demontaż starego oświetlenia. Od najbliższego poniedziałku (13 maja) rozpocznie się korytowanie jezdni po stronie wschodniej, na odcinku od pętli tramwajowej UMK do skrzyżowania Szosy Okrężnej z ul. Gagarina.  Jednocześnie trwa budowa przyłączy wodociągowych, które w przyszłości zasilą zlokalizowane przy ul. Szosa Okrężna obiekty UMK i ogrody działkowe. Na przełomie maja i czerwca br. wykonawca rozpocznie przebudowę magistrali wodociągowej, która jest zlokalizowana pod ul. Gagarina.   

Warto wiedzieć:

Szosa Okrężna  zmieni się na odcinku prawie 780 metrów. Po zakończeniu prac powstanie tu zupełnie nowy układ drogowy. Do dyspozycji kierowców będą  dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy, po stronie wschodniej, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2,5m i chodnik o szerokości 2,0 m. Z kolei po stronie zachodniej ciąg pieszo-rowerowy o  szerokości  3,50 m.  Na skrzyżowaniu ulicy Gagarina z Szosą Okrężną powstanie rondo turbinowe, co usprawni ruch w tym miejscu.

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie, usunięte zostaną kolizje elektroenergetyczne. Przebudowane zostaną sieci teletechniczne i sanitarne. Wykonawca wybuduje sieć wodociągową i kanalizację deszczową. Inwestycja kosztuje prawie 18,5 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł przeznaczono na urządzenie zieleni. Na realizację zadania, miasto  pozyskało 50% dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach budowy i przebudowy kluczowych odcinków dróg. Rozbudowa potrwa do sierpnia 2025 r.

Pierwsze miesiące roweru miejskiego z rekordami

Sezon roweru miejskiego rozpoczął się w tym roku 1 marca. Od tego czasu odnotowaliśmy prawie 21 tysięcy wypożyczeń. W systemie zarejestrowali się nowi użytkownicy, a najbardziej obleganą stacją jest ta zlokalizowana na placu Rapackiego.

Jazda na rowerze miejskim to moc korzyści – dla zdrowia, dla portfela, dla środowiska. Skoro coś tak prostego, jak dojazdy do pracy czy szkoły na jednośladzie, czy rowerowa wycieczka do sklepu zamiast jazdy samochodem może przynieść tak wiele dobrego, błędem byłoby z tego nie skorzystać.  Potwierdzają to statystyki wypożyczeń roweru miejskiego. Od 1 marca odnotowaliśmy  ich 20792. Zwiększyła się także liczba osób  zarejestrowanych w systemie. Od początku tego roku mamy 1483 nowych użytkowników. W sumie w systemie jest ich ponad 35 tysięcy.  W tym sezonie najczęściej rower wypożyczamy ze stacji zlokalizowanej na placu Rapackiego i na Wałach gen. Sikorskiego. Popularna jest także stacja na ul. Bażyńskich, Mickiewicza-Tujakowskiego i ta zamontowana przy Plazie.   

 Przypominamy, że na Użytkowników toruńskiego roweru miejskiego czeka kilka udogodnień, między innymi:

 • Darmowe przejazdy – po opłaceniu symbolicznych 25 groszy 30 minut jazdy rowerem
 • Dodatkowe BONUSY – wypożyczający mogą zdobyć dodatkowe środki na przejazdy, czyli bonus w postaci pięciu złotych dla każdego, kto zgłosi porzucony czy skradziony rower

☑️Inny sposób zwrotu – podobnie jak w ubiegłym roku -linki, którymi trzeba dodatkowo i obowiązkowo przypiąć rower do stacji.

Więcej informacji na stronie i w Regulaminie Torvelo – https://www.torvelo.pl/regulamin.html

2 maja pracujemy

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w czwartek (2 maja) działa od godziny 7.00 do 15.00.

W majówkę zostaw auto na parkingach P&R

Zachęcamy turystów i mieszkańców gmin ościennych do skorzystania z wygodnych, bezpiecznych i monitorowanych parkingów typu P&R. w Toruniu tego typu rozwiązania  są zlokalizowane w dwóch miejscach – przy ul. Olimpijskiej 42 oraz Dziewulskiego 38 w Toruniu. W sumie do dyspozycji kierowców jest prawie 440 miejsc parkingowych!

Dlaczego warto skorzystać z parkingów P&R?

 • Bilety parkingowe P&R uprawniają nie tylko do korzystania z parkingów, ale także do wielokrotnych przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, przez całą dobę.
 • Nie tracisz czasu i paliwa na poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego. Decydując się, na przykład, na zwiedzanie Starówki, nie musisz spoglądać nerwowo na zegarek, wiedząc, że czas parkowania dobiega końca.
 • Twoje auto, za niewielkie pieniądze, może zostać na parkingu Park&Ride nawet przez całą dobę.
 • Taniej niż w Strefie Płatnego Parkowania. Za parkowanie auta przez cały dzień  w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania musimy zapłacić 65,90 zł, w nieco tańszej Strefie A – 42,50 zł, a w Strefie B – 19 zł. W przypadku parkingu Park&Ride dobowy bilet dla dwóch osób kosztuje 6,80 zł, a dla sześciu osób zaledwie 11 zł. Co ważne – bilety parkingowe P&R uprawniają nie tylko do korzystania z parkingów, ale także do wielokrotnych przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, przez całą dobę.
 • Tak więc – prawda! Za 6, 80 zł lub 11 zł (w zależności od liczby osób) masz dwie korzyści: zaparkowane auto na P&R i wielokrotne przejazdy komunikacją miejską przez całą dobę.
 • Atutem parkingów jest ich lokalizacja – bezpośrednie sąsiedztwo z pętlą autobusową (Dziewulskiego 38)  i tramwajową (Olimpijska 42 ).

Więcej informacji na temat parkingów P&R znajdziesz w zakładce:
mzd.torun.pl/parkingi-park-and-ride-w-toruniu/

Strefa parkowania w majówkę

Przypominamy, że parkując na terenie Strefy Płatnego Parkowania w dniu 1 i 3 maja nie wnosimy opłat. Inaczej jest w czwartek, 2 maja. W tym dniu strefa jest czynna od godziny 8.00 do 18.00. Natomiast, w sobotę 4 maja, płacimy za parkowanie tylko w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Działa ona od 8.00 do 18.00. Przypominamy, że w Toruniu za parkowanie można płacić:

 • poprzez wykupienie biletu postojowego w parkometrze – płatne bilonem o nominałach: 10, 20 i 50 groszy oraz 1, 2 i 5 zł lub kartą zbliżeniowo
 • blikiem
 • poprzez wykupienie abonamentu
 • za pomocą telefonu komórkowego, poprzez usługę MobiletSkaycash i M-Pay

Kierowców odwiedzających nasze miasto zachęcamy do korzystania z miejsc parkingowych, których wykaz znajdziemy pod linkiem.

mzd.torun.pl/parkowanie-w-toruniu

Bulwar udostępniony dla ruchu

Dziś (29.04) o godzinie 17.00  Bulwar Filadelfijski zostanie udostępniony dla ruchu. Otwarty zostanie odcinek od ulicy Warszawskiej do ul. Żeglarskiej. Na wskazanym odcinku, będzie odbywał się ruch dwukierunkowy.

Istotne jest to, że na Bulwarze Filadelfijskim została wprowadzona  strefa zamieszkania, co oznacza, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, a pojazdy mogą poruszać się z prędkością 20 km/h. Parkowanie w strefie zamieszkania odbywa się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na Bulwarze Filadelfijskim zostały one wyznaczone na odcinku od ul. Warszawskiej do Woli Zamkowej.  

 
Skip to content