Ruszamy z Budżetem Obywatelskim 2025

17 kwietnia 2024 r. rozpocznie się przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Torunia na rok 2025. Mieszkańcy mają do rozdysponowania ponad 8 mln złotych.

– Ruszają przygotowania do budżetu miasta Torunia na rok 2025. Pierwszy zawsze startuje Budżet Obywatelski, a więc te projekty, które wyłonią mieszkanki i mieszkańcy w drodze najpierw ich zgłoszenia, a później głosowania. Na ten cel przeznaczone jest 8 milionów złotych. Z tego 5 milionów 600 tys. zł to są środki, które trafią do podziału na osiedla, a 2 miliony 400 tys. to pula ogólnomiejska – mówi Prezydent Torunia Michał Zaleski.

Wartość kwoty do rozdysponowania w 2025 r. wynosi dokładnie 8 020 000 zł, w tym:

 • pula ogólnomiejska to 2 406 000 zł;
 • pule lokalne to łącznie 5 614 000 zł.

Aktualne limity wartości pojedynczych projektów dla pul lokalnych to:

 • 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz z zakresu urządzania zieleni;
 • 80 tys. zł dla pozostałych zadań.

– W ostatnich latach mieszkańcy najchętniej zgłaszają projekty związane z zielenią i to jest nawet 40% tego typu zadań. Na drugim miejscu są projekty dotyczące rekreacji i sportu, spędzana wolnego czasu na powietrzu. A na trzecim miejscu mamy zadania związane z placami zabaw dla dzieci. I to jest mniej więcej ¾ projektów zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców – podkreśla Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Wnioski z projektami do Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 można zgłaszać od 17 kwietnia do 17 maja 2024 r.

– Zachęcam do tego, aby zainteresować się Budżetem Obywatelskim, bo to już jest na to czas. Liczę na dobre i ciekawe projekty – dodaje Prezydent Zaleski.

Jakie są terminy?

 • Pierwszy ważny termin to 17 kwietnia 2024 r. – od tego dnia można składać propozycje projektów na rok 2025.
 • Ostatni dzień okresu składania wniosków wyznaczono na 17 maja 2024 – do północy.
 • Wnioski poprawne formalnie będą opublikowane na miejskiej stronie internetowej w ciągu dwóch tygodni od zakończenia naboru. Następnie wnioski będą sprawdzane pod kątem zgodności z kolejnymi wymaganiami regulaminu (weryfikacja merytoryczna). Podczas tej weryfikacji badana jest m.in. zgodność propozycji z prawem, własność terenów, na których ma być proponowane działanie, racjonalność wydatku, zgodność z obowiązującymi w mieście programami i planami wieloletnimi, zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Wstępne wyniki pełnej oceny merytorycznej wniosków poznamy do 19 sierpnia 2024 r. Potem nastąpi procedura odwoławcza, a ostateczna lista projektów do głosowania zostanie opublikowana do 9 września 2024.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 21 do 30 września 2024 r., a wyniki będą ogłoszone najpóźniej do 16 października 2024 r.

Warto wiedzieć!

 • W dalszym ciągu pozostaje obowiązek uzgadniania z wnioskodawcą na etapie weryfikacji ewentualnych zmian w projekcie lub zamiaru przeniesienia projektu z puli lokalnej do ogólnomiejskiej.
 • Urzędnicy skontaktują się z mieszkańcem również w przypadku, gdy nie ma możliwości zrealizowana zadania we wskazanej lokalizacji oraz kiedy na tym samym terenie nakłada się kilka realizacji.
 • Obowiązuje również reguła wykorzystania ewentualnych oszczędności powstałych na etapie realizacji zadań na sfinansowanie przedsięwzięć, których koszty okażą się większe niż zakładano na etapie weryfikacji projektów.

Szczegółowe informacje są na stronie https://torun.pl/bo

Brama Klasztorna zamknięta

W związku z kolejnym etapem prac związanych z przebudową Bulwaru Filadelfijskiego zamknięta dla ruchu pieszego będzie Brama Klasztorna. Prace mają potrwać 3 tygodnie.

Firma Onde, wykonawca przebudowy ulicy Bulwar Filadelfijski, przystępuje do układania chodnika w rejonie Bramy Klasztornej, gdzie do tej pory toczyły się badania archeologiczne. W związku z tym przejście przez Bramę Klasztorną zostanie zamknięte dla ruchu pieszego. Prace mają potrwać 3 tygodnie.

Przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego, częściowo wraz z sąsiednim terenem, rozpoczęła się w październiku 2022 r. jako efekt konkursu architektonicznego. Został on ogłoszony przez miasto w celu odnowienia i nowego zagospodarowania mocno zdegradowanej ulicy i jej otoczenia. Zadanie objęło 1,5-kilometrowy pas nabrzeża Wisły pomiędzy mostem kolejowym i mostem drogowym im. Piłsudskiego. Wybudowano tu nowy układ drogowy: jezdnię, chodniki i ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe.  Powstały też zejścia i schody terenowe  oraz promenada wzdłuż brzegu Wisły. Obsłudze ruchu turystycznego służyć będą dwa pawilony, w których ulokowano m.in. toalety. Teren zostanie objęty monitoringiem (18 kamer). Przewidziano też 2 punkty wi-fi na wysokości ul. Żeglarskiej i Łaziennej. Z ogólnego kosztu przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, wynoszącego ok. 51 mln zł, aż 30 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez miasto ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin umowny dla zakończenia prac w części drogowej to 29 kwietnia 2024 r. Z kolei tzw. część zieleniarska ma być gotowa do końca maja br.

fot. Sławomir Kowalski

Prace na Przelocie

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że jutro na ulicy Przelot będzie prowadził naprawę nawierzchni. Prace rozpoczną się około godziny 8.00 i potrwają do 13.00. W tym czasie, ulica na odcinku od Ciekawej do Olsztyńskiej , będzie zamknięta dla ruchu. Przepraszamy za utrudnienia!

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła życzy Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

W piątek otworzymy lewoskręt z ulicy Poznańskiej w ulicę Prüfferów

W najbliższy piątek (29.03) o godzinie 15.00 zostanie otwarty dla ruchu lewoskręt z ulicy  Poznańskiej w ulicę Prüfferów. Nowa infrastruktura zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego (m.in. poprzez wykonanie azylu na przejściu dla pieszych), a także poprawi płynność ruchu w tym miejscu.

W ramach budowy lewoskrętu z ulicy Poznańskiej w ulicę Prüfferów wykonawca prac-firma Onde S.A.-  przebudowała sieć teletechniczną oraz oświetlenie uliczne. Wybudowała także kanalizację. Na modernizowanym odcinku wymieniono nawierzchnię. Nowa nawierzchnię zyskała także zatoka autobusowa. Po stronie południowej wykonano nowe chodniki. udowa lewoskrętu ma na celu upłynnienie ruchu w ciągu ulicy Poznańskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pojazdów skręcających z  Prüfferów w ul. Poznańską.

W związku z budową lewoskrętu z ulicy  Poznańskiej w ulicę Prüfferów, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu dziękuję za cierpliwość i przeprasza za nieplanowane niedogodności związane z tą inwestycją.

Przypominamy, że głównym powodem wydłużenia prac było odkrycie niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, na które natknęliśmy się w czasie robót. Konieczność dodatkowych uzgodnień z ich właścicielami m.in. w zakresie  czasowego wyłączenia na okres prowadzonych robót drogowych, spowodowała wstrzymanie prac na ponad 40 dni!

Po uzyskaniu uzgodnień i wykonaniu przebudowy sieci, wznowiliśmy prace drogowe. Niestety zaledwie po kilku dniach musieliśmy je ponownie wstrzymać z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. Dodatkowo, w trakcie realizacji kontraktu zwiększył się także zakres prac. Toruńskie Wodociągi zleciły wykonawcy budowę dwóch przyłączy sanitarnych oraz fragmentu kanału sanitarnego do posesji położonych w bliskim sąsiedztwie inwestycji.  Mamy nadzieję, że ta inwestycja zrekompensuje wszystkie niedogodności, jakie wynikały z jej realizacji.

Warto wiedzieć!

 • powierzchnia nowej jezdni 1820 m2
 • przejście dla pieszych zyskało azyl
 • nowa nawierzchnia zatoki autobusowych- kostka kamienna
 • poprawiono odwodnienie jezdni
 • wykonano nowe chodniki po stronie południowej
 • zwiększono przepustowość kanału deszczowego w ulicy Prüfferów
 • przebudowano infrastrukturę teletechniczną
 • zamontowano nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne

Skrzyżowanie Podgórnej i Wiązowej gotowe

Skrzyżowanie Podgórnej i Wiązowej gotowe. Dziś o 16.00 zostanie ono udostępnione do ruchu

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania Podgórnej z ul. Wiązową. Powstało  tu wyniesione skrzyżowanie. Dziś (26.03) około godziny 16.00 zostanie udostępnione do ruchu. Obecnie trwają tu ostatnie prace porządkowe.   

Inwestycja była wykonywana w ramach  Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych i Rowerzystów, który miasto realizuje od 2017 r. Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Wymusza ono na kierowy redukcję prędkości, ponieważ wjazd na wyniesioną powierzchnię skrzyżowania odbywa się poprzez specjalnie ukształtowane rampy, działające podobnie jak progi zwalniające.

Nowa nawierzchnia na skrzyżowaniu została wykonana z kostki betonowej. Wykonawcą prac była firma P.W. Drobet, która najpierw musiała przygotować projekt, potem uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, a następnie zrealizować zadanie. Zgodnie z zapowiedzią  wykonawca rozpoczął budowę wyniesionego skrzyżowania na Krasińskiego – Reymonta. Prace potrwają około trzech tygodni. Za wykonanie obu inwestycji w formule projektuj i buduj zapłacimy 429 tys. zł.

Nie pracujemy w piątek

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że  najbliższy piątek (29 marca) będzie dniem wolnym od pracy. W ten dzień zamknięta będzie główna siedziba zarządu przy ul. Grudziądzkiej 159 oraz kasa przy ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23.

29 marca 2024 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu został wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny od pracy, za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.

Kręcą serial w Toruniu – są utrudnienia

Centrum Torunia ponownie stało się miejscem produkcji filmowej. W obrębie Zespołu Staromiejskiego kręcony jest nowy serial fabularny „Niepospolici”. W związku ze zdjęciami konieczne są zmiany w organizacji ruchu na niektórych ulicach.

„Niepospolici” to biograficzna opowieść o prominentnych Polakach z dziedziny nauki i sztuki, których wybitne dokonania zasługują na szczególne uznanie. Serial przyjmuje formę antologiczną, prezentując w każdym kolejnym odcinku nowego bohatera. Różnorodność przedstawionych postaci i epok, gwarantuje doskonałą oprawę fabularną i wizualną. Pierwszy etap produkcji przedstawia historię światowej sławy biochemika, Kazimierza Funka. Kolejne plany związane z realizacją obejmują ukazanie takich sylwetek jak: Tamara Łempicka, Antoni Cierplikowski czy Witold Zglenicki. Grono twórców reprezentowane jest przez laureatów Polskiej Nagrody Filmowej Orły. Funkcję reżysera objął Łukasz Palkowski („Bogowie”, „Najlepszy”, „Behawiorysta”), autorem zdjęć został Łukasz Gutt („Wszystkie nasze strachy”, „Kamerdyner”, „Broad Peak”), a za scenografię odpowiedzialny jest Paweł Jarzębski („Wataha”, „Legiony”, „Żeby nie było śladów”).

Z uwagi na historyczny charakter produkcji, realizacja zdjęć do serialu została zaplanowana na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w obrębie ulic: ul. Łazienna, ul. Ciasna, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Św. Jana, ul. Mostowa, ul. Podmurna, ul. Piernikarska, u. Browarna, ul. Św, Jakuba, ul. Rabiańska, Rynek Staromiejski. Zdjęcia odbywają się w dniach 22-29 marca 2024 r.

Poniżej publikujemy załączniki z mapami zmian:

 1. Toruń zmiany w ruchu – cz. 1
 2. Toruń zmiany w ruchu – cz. 2
 3. 22-25.03.2024 r. – etap 1: Łazienna – Ciasna
 4. 23-26.03.2024 r. – etap 1: Piernikarska – Browarna – Jakuba
 5. 26-28.03.2024 r. – etap 2: Łazienna – Ciasna
 6. 27.03.2024 r. –  Rabiańska – Kopernika – Żeglarska
 7. 27-29.03.2024 r. – etap 2: Piernikarska – Browarna – Jakuba
 8. 28.03.2024 r. – Rynek Staromiejski

fot. Michał Kunicki

Trasa Staromostowa nie jest zagrożeniem

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacji jakoby Trasa Staromostowa miała stanowić zagrożenie dla funkcjonowania targowiska miejskiego przy Szosie Chełmińskiej, dziś (22.03.2024 r.) na konferencji prasowej stanowisko w tej sprawie zajęli Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, Ireneusz Makowski dyrektor MZD oraz Rafał Lachowicz prezes zarządu Spółki Urbitor.

– Z planów, które funkcjonują w mieście w perspektywie kilku, a nawet kilkudziesięciu lat nie ma planów, aby targowisko zaprzestało działalności w tej przestrzeni. Jedyny możliwy wariant zakończenia jego działalności to jest decyzja własna dwóch stron: sprzedających na targowisku lub rezygnacja kupujących. Poza taką hipotetyczną ewentualnością innych wskazań dot. zamknięcia targowiska w planach miasta nie ma. Pragnę przypomnieć, że budowa Trasy Staromostowej na odcinku od placu Niepodległości do ul. Dekerta była planowana od dziesiątków lat i jest wpisana w plany inwestycyjne miasta oraz w jego dokumenty planistyczne tj. w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo inwestycja posiada wszystkie niezbędne do realizacji decyzje i pozwolenia. Są one czynne i aktywne. Na realizację projektu gmina pozyskała środki zewnętrzne z Polskiego Ładu. Natomiast w dniu 20 marca zostały otwarte oferty na wybór wykonawcy tej inwestycji – mówił Prezydent Torunia Michał Zaleski.

Przypomnijmy, że na 500 metrowym odcinku Trasy Staromostowej ma powstać jezdnia o dwóch pasach ruchu, wraz z niezbędną infrastrukturą (chodnikami, ścieżkami rowerowymi, kanalizacją deszczową i oświetleniem). Skomunikowanie ruchu pieszego z targowiskiem zostanie zapewnione od Osiedla Młodych poprzez budowę dwóch chronionych przejść zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ul. Gałczyńską oraz u wylotu ul. Sportowej. Przy budowie zadbano też o wyznaczenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych:

– Dokonaliśmy optymalizacji projektu w tym zakresie, tak aby wygospodarować jak najwięcej miejsc do parkowania. Odsunęliśmy układ drogowy w kierunku wschodnim i zaprojektowaliśmy około 60 miejsc po stronie zachodniej. Zaprojektowaliśmy również w okolicach samego targowiska 20 miejsc. Następne parkingi, ok. 20, zaplanowane są w pasie rozdziału pomiędzy ul. Gałczyńskiego a Czerwoną Drogą. Odzyskaliśmy też ok. 70 już urządzonych miejsc na parkingu przy Cinema City. Teren ten do tej pory był dzierżawiony. W sumie w ciągu całej inwestycji zaplanowanych jest 170 miejsc parkingowych – wyjaśniał Ireneusz Makowski, dyrektor MZD.

W związku z budową drogi nastąpi przeniesienie 49 stanowisk handlowych:

– To 31 podmiotów, które prowadzą swoją działalność. Te osoby zostaną dyslokowane w ramach targowiska, a właściwie przesunięte o kilkadziesiąt metrów w jego głąb. Prowadzimy cykliczne rozmowy z tymi osobami, czyli to nie my autorytarnie dokonujemy tego przesunięcia, tylko są konsultacje. Ostatnie takie rozmowy odbyły się w zeszłym tygodniu. Zapewniam, że jako spółka zamierzamy rozwijać targowisko. Warto dodać, że obecnie na targowisku jest 938 stanowisk handlowych, z czego ok. 500 z nich jest wykorzystanych. Pozostałe czekają na kupców. Zachęcamy osoby zainteresowane prowadzeniem swojej działalności przy Szosie Chełmińskiej do skorzystania z tych wolnych miejsc – dodawał Rafał Lachowicz, prezes zarządu spółki Urbitor.

Zapraszamy do zapoznania się też z oświadczeniem, które ws. inwestycji i funkcjonowania targowiska miejskiego wydał Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz spółka Urbitor.

Fot. Paula Gałązka

Mistrzostwa ze zmianami w ruchu

Halowe Mistrzostwa Europy  w Lekkiej Atletyce Masters oraz Mistrzostwa Europy w Maratonie Masters na ulicach naszego miasta. W piątek 22 marca i w sobotę 23 marca wystąpią w Toruniu utrudnienia dla kierowców.

W piątek w od godz.  8.00   do   godz. 16.00   będzie zamknięta północna jezdnia ul. Bema, od ul. Szosa Chełmińska do ul. Gałczyńskiego. Ruch będzie się odbywał południową jezdnią ul. Bema. Na czas trwania rywalizacji na tym odcinku może być wyłączona sygnalizacja świetlna, a ruchem będzie kierować policja bądź straż   w miejska.

Natomiast w sobotę 23 marca od godz. 9.00 do 17.30 ponownie zostanie zamknięta północna jezdnia ul. Bema. Maratończycy wystartują z ul. Bema przy lodowisku w kierunku ul. Szosa Chełmińska na jej wschodnią jezdnię i lewym pasem ruchu pobiegną do granicy administracyjnej miasta. Od ul. Pawiej sportowcy wbiegną na prawy pas drogi w kierunku Unisławia, który zostanie zamknięty dla ruchu. Lewy pas tej drogi będzie dostępny dla kierowców jadących od Unisławia. Natomiast kierowcy zdążający w kierunku Unisławia będą kierowani przez policję na drogę krajową nr 91.

Sportowcy na skrzyżowaniu w miejscowości Różankowo wbiegną na  drogę rowerową i na wysokości ul. Pawiej wbiegną na zachodnią jezdnię ul. Szosa Chełmińska na lewy pas ruchu i kierować się będą do ul. Bema, gdzie wyznaczono metę  na wysokości Toruń Arena.

Organizatorzy przepraszają za utrudnienia.

 
Skip to content