Asfalt na Długiej i na nowym rondzie

Mimo, że aura stała się prawdziwie jesienno-zimowa, prace na budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na placu NOT trwa montaż sieci trakcyjnej i środkowej części skrzyżowania torów.

Na Szosie Chełmińskiej, od pl. NOT do skrzyżowania z ul. Grudziądzką, przebudowywana jest sieć wodociągowa. Prace związane z budową wodociągu wzdłuż posesji trwają także od ul. Dekerta do Podgórnej. Ponadto układany jest tam chodnik.

Na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do Długiej powstaje podbudowa pod nowe torowisko, a na samej Długiej zakończono układanie warstw bitumicznych i trwają prace wykończeniowe oraz porządkowe. Dalej powstaje zachodnia część ronda Czadcy i ul. Legionów w stronę ul. Kaliskiego.

Na ul. Polnej drenaż torowiska wpinany jest do kanalizacji deszczowej. W rejonie CH Polna Park trwają przygotowania do układania dolnych warstw konstrukcyjnych torowiska. Praktycznie wzdłuż całego ustawiane są przyrządy wyrównawcze w szynach, a tam, gdzie torowiska pozostaną betonowe, wykonywany jest zalew szyn żywicami. W najbliższym czasie na skrzyżowaniu ul. Watzenrodego ze Strobanda rozpocznie się układanie warstwy ścieralnej asfaltu.

Budowa ścieżki na Polnej

W najbliższych dniach na budowanej ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Polnej zostanie ułożona asfaltowa nawierzchnia. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że zaawansowanie prac przekroczyło już 70 procent.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Szosę Chełmińską z ul. Legionów. Jest budowana wzdłuż ulicy Polnej. Docelowo będzie miała ponad 800 metrów długości.

Nawierzchnia ścieżki będzie asfaltowa, a na całym jej odcinku zostanie zamontowane oświetlenie. Obecnej trwają prace drogowe i elektryczne. Wykonywane są warstwy konstrukcyjne ścieżki i montowane jest oświetlenie

Inwestycja kosztuje ponad 882 tys. zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Polnej

Kolejne wyniesione przejście dla pieszych

Kolejne wyniesione przejścia dla pieszych. Tym razem zostały zamontowane na ulicy Starotoruńskiej, w okolicach kościoła i znajdującej się tam uczelni wyższej. W ostatnim czasie identyczne pojawiło się na ulicy Podgórnej, przy skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na wysokości ulicy Witosa.

Wyniesione przejścia są realizowane w ramach realizowanego przez nasze miasto od 2017 roku Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. To rozwiązanie łączy zalety progu zwalniającego i przejścia dla pieszych w jednym. Dzięki zastosowaniu elementów odblaskowych jest dobrze widocznie przez kierowców zarówno w dzień jak i w nocy i zmusza ich do fizycznego ograniczenia prędkości.

Warto dodać, że do końca tego roku wyniesione przejścia dla pieszych zostanie jeszcze zamontowane przy ul. Fałata 41.

W rejonie Długiej utrudnienia w ruchu

Generalny Wykonawca budowy nowej linii tramwajowej informuje, że od 15 listopada 2022 r. (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) planowane jest układanie ostatniej warstwy bitumicznej (tzw. warstwy ścieralnej) na północnej oraz południowej jezdni ul. Długiej. Będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu.

Masa układana będzie na całej ul. Długiej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ronda Czadcy wraz ze wszystkimi skrzyżowaniami. W trakcie prowadzenia prac będą występowały utrudnienia w przejeździe ul. Długą, dostępie do posesji i parkingów oraz korzystaniu ze wszystkich skrzyżowań na  w/w odcinku ul. Długiej.

Prosimy o stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu, w tym zakazu zatrzymywania i postoju pojazdów.

Więcej szczegółów nt. planowanych robót i związanych z nimi utrudnień wkrótce.

Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu Watzenrodego/Strobanda

Od poniedziałku 14 listopada 2022 r. od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Watzenrodego/Strobanda.

Przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na północnej jezdni ulicy Strobanda oraz zachodniej jezdni ulicy Watzenrodego, natomiast na samym skrzyżowaniu ruch odbywał się będzie dwukierunkowo po części nowego ronda z pierwszeństwem łamanym (tak jak przed wprowadzeniem zmian w tym rejonie).

Na ulicy Strobanda, za skrzyżowaniem z Watzenrodego, powstanie tymczasowy przystanek autobusowy w kierunku osiedla. W kierunku centrum zostanie ponownie uruchomiony przystanek autobusowy na ulicy Watzenrodego.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli zakończyć prace związane z układaniem warstwy ścieralnej na jezdni łączącej ulice Watzenrodego i Strobanda.

Rowerem wzdłuż Polnej

Połączy Szosę Chełmińską z ul. Legionów- mowa o nowej ścieżce pieszo-rowerowej, która jest budowana wzdłuż ulicy Polnej. Docelowo będzie miała ponad 800 metrów długości.  

Nawierzchnia ścieżki będzie asfaltowa, a na całym jej odcinku zostanie zamontowane oświetlenie.

Obecnej trwają prace drogowe i elektryczne. Wykonywane jest obramowanie ścieżki z obrzeża betonowego, ponadto w kilku miejscach układana jest  warstwa odsączająca z piasku. Ścieżka zostanie oddana do użytku wiosną przyszłego roku.

Inwestycja kosztuje ponad  882 tys. zł. 

Zmiany na skrzyżowaniu Bema/Szosa Chełmińska

Od soboty 5 listopada br. czasowo zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej, ul. Bema i Podgórnej.

Od godzin porannych zostanie wyłączony z użytkowania skrajny lewy pas ruchu na ul. Bema w kierunku Szosy Chełmińskiej. Na początkowym odcinku za skrzyżowaniem w stronę Wrzosów ruch będzie zawężony do jednego pasa.

Zmiany mają związek z budową nowej linii tramwajowej.

Służby komunalne będą monitorować sytuację i w razie potrzeby wprowadzać ewentualne korekty.

Skrzyżowanie Długiej z Mohna przejezdne

Uwaga kierowcy! Skrzyżowanie ul. Długiej z Mohna jest już przejezdne.

Skrzyżowanie to zostanie jeszcze zamknięte na krótki czas w związku z układaniem ostatniej warstwy masy bitumicznej. O terminie będziemy informowali z wyprzedzeniem.

Wszystkich Świętych organizacja ruchu przy cmentarzach

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że od soboty ( 29.10.2022r.) od godz.1500 wprowadza zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach na terenie miasta Torunia. Wprowadzone zmiany będą obowiązywały do dnia 02.11.2022r. do około godz. 1000.

Centralny Cmentarz Komunalny, ul. Grudziądzka 192

 • w rejonie CCK zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą
 • ruch aut kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony)
 • parkowanie pojazdów dopuszczone będzie na poboczu, po stronie północnej jezdni ul. Celniczej
 • przed głównym wjazdem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI

Cmentarz komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137

 • po północnej stronie ulicy Grudziądzkiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się ( nie dotyczy oznakowanych parkingów)
 • parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów ( MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Piotr i Paweł )
 • w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2022 r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Wybickiego 78-80

 • skośne parkowanie pojazdów dozwolone będzie na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking
 • na Trasie Prezydenta Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h
 • w rejonie ul. Sz. Chełmińska mogą wystąpić utrudnienia, spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi
 • od strony ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury

Cmentarz Św. Jakuba, ul. Antczaka

 • na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju
 • parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej

Cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego

 • w dniu 01.11.2022r. udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny , niestrzeżony)
 • parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 146-148 (nowy cmentarz)

 • po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się
 • odcinek objęty zakazem zatrzymywania się określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 104 (stary cmentarz)

 • parkowanie możliwe będzie na terenie położonym naprzeciwko Komisariatu Policji Toruń-Podgórz

Cmentarz rzymskokatolicki ul. Włocławska 56-58

 • w rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Turystyczna 49-51

 • na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju
 • po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów na parkingach przy cmentarzu

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Owsiana 57

 • do parkowania dostępne będą parkingi wzdłuż ul. Owsianej oraz parking w pobliżu Orlika przy ul. Ugory

Ponadto:

 • w dniu 01.11.2022r. na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 „stop”.
 • nieprawidłowości dotyczące oznakowania należy zgłaszać do Pogotowia Drogowego tel.880526918. W sprawie sygnalizacji drogowej dyżur pełnił będzie pracownik firmy „EWA” tel. 501 038 455. O wyłączeniu sygnalizacji świetlnej w rejonie cmentarzy decydować będzie funkcjonariusz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu.